Wat de schrijver schrijft moet de lezer kunnen lezen


We gaan ervan uit dat de medewerkers die binnen uw onderneming teksten schrijven, in ieder geval de grammatica en spelling van het Nederlands voldoende beheersen. Uit onze analyses (en gewoon uit alledaagse ervaring) blijkt echter, dat het beheersen van grammaticale en spellingsregels niet automatisch leidt tot duidelijke, begrijpelijke en leesbare teksten. Wat steeds weer opvalt is dat zakelijke schrijvers nauwelijks of geen idee hebben van wie hun doelgroep nu eigenlijk is. Zakelijke schrijvers beseffen vaak niet dat zij wel over bepaalde kennis beschikken, maar de doelgroep niet. Dat de hun bekende termen, afkortingen en jargon voor de doelgroep geheimtaal zijn. Dat zij, de schrijvers, hun eigen gedachtegang prima kunnen volgen ook al bevat de zin tien komma's, maar dat elke lezer al na komma nummer 4 is afgehaakt.
En dan, u kent ze ongetwijfeld, die verslagen, nota's en rapporten die door hun dikte heel belangrijk lijken. Of ze belangrijk zijn, niemand zal het ooit weten, want niemand heeft ze voor meer dan een kwart uit kunnen lezen. En zelfs de hoofdstukken Conclusie of Samenvatting geven hun geheimen niet prijs: de schrijver sluit zich op in zijn eigen kenniswereld waarin hij geen lezer toelaat. (En het zal vast niet, maar heel misschien bent u zelf wel zo'n schrijver?) Hoeveel naaldbossen liggen er in de vorm van ongelezen stukken wereldwijd in bureaulades? En hoeveel goede ideeën, briljante oplossingen, slimme inzichten liggen er zo begraven?

DSP-TekstoR helpt schrijvers schrijven


Wij kunnen op maat gesneden trainingen, cursussen en workshops aanbieden aan schrijvers, waardoor zij beter gelezen en begrepen worden. Op basis van een analyse van teksten en doelgroepen (lezers) kijken we waar de algemene onvolkomenheden in het schrijven zitten. Daarnaast gaan we uit van algemeen geldende richtlijnen voor begrijpelijk en leesbaar schrijven, onder meer met de door DSP-TekstoR ontwikkelde schrijfwijzers.
Onze ervaring met dit soort opleidingen is dat het voor velen een 'eye opener' betekent, en dat het voor anderen als nuttige opfriscursus wordt ervaren.