Tekstonderzoek


DSP-TekstoR
analyseert uw teksten: per type, alleen de externe teksttypen, alleen de interne teksten, of alle teksten binnen uw bedrijf of organisatie; wat u maar wilt.
Bij elk teksttype stelt DSP-TekstoR ook de doelgroep vast en neemt dat gegeven mee in de analyse. We onderzoeken dus of de teksten de juiste zijn voor de doelgroep.
Bij het vaststellen van de doelgroep hanteren we het Europees Referentiekader voor het vaststellen van het taalniveau. Tijdens de tekstanalyse kijken we dan niet alleen in hoeverre de tekst goed en duidelijk Nederlands is, maar ook of de tekst aansluit bij het niveau van de doelgroep.

Structuuranalyse


DSP-TekstoR kan behalve de teksten op uw website en/of intranet ook de structuur van het tekstaanbod analyseren. Is die structuur logisch? Zijn er geen dubbelingen? Is de hyperlinkmogelijkheid maximaal benut?

Totaalanalyse


Bij een totaalanalyse van alle tekstdragers binnen een bedrijf of organisatie kunnen we ook naar de onderlinge relatie tussen alle typen kijken. Klopt die webpagina wel met de brochuretekst over hetzelfde onderwerp? En is dat hetzelfde verhaal als wat de belscripts vertellen?

Rapportage


Van de analyseresultaten maakt DSP-TekstoR voor u een rapport op. Duidelijk en leesbaar, zonder taaltechnisch jargon, maar vooral ook eerlijk. De rapportage vertalen wij vervolgens in een advies.